Визначено фактори, що впливають на супутні захворювання депресії

201

В університеті Гранади провели аналіз 29 різних досліджень, в яких прийняло участь понад 3900 осіб і на тему впливу депресії на стан здоров’я людини. В ході досліджень вчені виявили очевидну взаємозв’язок між депресією і розвитком онкологічних захворювань, а також захворювань серця і судин. Вчені вважають, що на біохімічному рівні при депресії розвивається дисбаланс певних груп сполук. Так, вчені виявили, що при депресії зростає концентрація малонового діальдегіду, який є одним з маркерів окисного стресу. У той же час в організмі різко падає рівень речовин виконують роль антиоксидантів, до таких речовин можна віднести сечову кислоту і супероксиддисмутазу.