Вальсакор. 7 корисних властивостей і протипоказань.

295

Вальсакор – медичний препарат, що чинить антигіпертензивну дію.

Показаннями до застосування лікарського засобу є: артеріальна гіпертензія; хронічна серцева недостатність (ІІ–IV функціональний клас за класифікацією NYHA) у складі комплексної терапії (на тлі стандартної терапії) та у пацієнтів, які не отримують інгібітори АПФ; зниження серцево-судинної смертності у стабільних пацієнтів, у яких розвинулася недостатність/дисфункція лівого шлуночка внаслідок перенесеного інфаркту міокарда.