Уповільнена шизофренія. 7 симптомів і ознак вялотекущей шизофренії.

268

Уповільнена шизофренія являє собою різновид шизофренії, що характеризується розладом особистості. При такому діагнозі практично повністю відсутня продуктивна психопатологічна симптоматика.

Але при цьому помічаються зміни особистості, які супроводжуються неврозоподібними і психопатоподібними проявами. Змінюються також і емоційно-вольове функціонування.