Уповільнена шизофренія. 7 симптомів і ознак вялотекущей шизофренії.

143

Уповільнена шизофренія являє собою різновид шизофренії, що характеризується розладом особистості. При такому діагнозі практично повністю відсутня продуктивна психопатологічна симптоматика.

Вялотекущая шизофрения. 1 з симптомов и признаков вялотекущей шизофрении.

Але при цьому помічаються зміни особистості, які супроводжуються неврозоподібними і психопатоподібними проявами. Змінюються також і емоційно-вольове функціонування.