Стадии артериальной гипертензии

10-5-2017

В даний час глобальної медичної та соціальної проблемами є хронічні захворювання, які призводять до інвалідизації і смертності населення. Патологія нирок серед хронічних неінфекційних хвороб займає одне з провідних місць, а кількість хворих з хронічною хворобою нирок (ХХН) становить близько 10% від загального числа населення при щорічному зростанні захворюваності термінальними стадіями близько 4% . Ми розповімо про стадии артериальной гипертензии.

В даний час запідозрити наявність цього грізного стану дають змогу наступні маркери:

лабораторні показники (протеїнурія, альбумінурія (>30 мг/добу), підвищення рівня креатиніну та сечовини);
показники ультразвукового дослідження (зміна розмірів нирок, підвищення ехогенності, об’ємні утворення, камені, нефрокальциноз, кісти);
показники комп’ютерної томографії (обструкція, пухлини, кісти, камені міхура і сечоводів, стеноз ниркової артерії);
зміни за даними ізотопної сцинтиграфії (асиметрія функції і розмірів нирок);
зниження швидкості клубочкової фільтрації (СКФ).
Найбільш широко використовувана формула для розрахунку СКФ на сьогоднішній день — формулу Кокрофта-Голта, яка була представлена ще в 1976 р., потім в 1999 і 2009 рр. — формули MDRD (Modification of Diet in RenalDisease Study) та CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration Formula), доступні в багатьох електронних калькуляторах [4].