Невідомі властивості відомого препарату

314

В ході досліджень пов’язаних з розробкою протипухлинних препаратів, увагу вчених привернув препарат целекоксиб, що використовується у традиційних курсах терапії препарат знижує запалення і больові ефекти. Препарат діє на ензим ЦОГ-2, що бере участь у цих процесах. Але в останніх дослідженнях вчені виявили ще одну властивість даного ензиму – участь у синтезі простагландинів. Виявилося, що в здорових клітинах ступінь експресії ЦОГ-2 невисока, в той час як уражені пухлиною клітини мають підвищену концентрацію ферменту, оскільки ракові клітини забезпечують своє виживання за рахунок активізації ферментів пов’язаних із запаленням. Саме в цьому випадку стає ефективним целекоксиб. Вже пройшли перші дослідження на тваринах підтвердили припущення.