Як організувати індивідуальну охорону.

2-20-2018

Як організувати індивідуальну охорону.
Робота з охорони праці має особливе, винятково важливе значення – вона багатопланова, всеосяжна, оскільки охоплює всі галузі економіки, всі виробництва, будь-який вид праці. Одним з головних напрямів державної політики в галузі охорони праці є визнання пріоритету збереження життя і здоров’я працівників у процесі їх трудової діяльності. Створення здорових і безпечних умов праці на робочих місцях – одна з найбільш важливих завдань серед проблем виробництва, яка пов’язана з питаннями соціального партнерства між працівниками і роботодавцями, зачіпаючи при цьому інтереси обох сторін. Суспільство в цілому несе великі матеріальні й моральні втрати через випадків виробничого травматизму, професійної захворюваності, аварій і катастроф, пов’язаних з виробничою діяльністю. Також ви можете знайти все необхідне на ресурсі охранная фирма.
Охорона праці – це величезний за масштабами і значенням комплекс, який забезпечує та контролює рівень безпеки робочого місця кожного працівника. Згідно з чинним законодавством, заходи з охорони туди не повинні відрізнятися на великих, середніх і малих підприємствах. Федерального закону від 21.03.2002 № 31-ФЗ) належать організації, в яких чисельність працівників не перевищує: у промисловості, будівництві, на транспорті – 100 осіб; в сільському господарстві та науково-технічній сфері – 60 осіб; в оптовій торгівлі – 50 осіб; у роздрібній торгівлі та побутовому обслуговуванні населення – 30 осіб; в інших галузях і при здійсненні інших видів діяльності – 50 людина.
Під суб’єктами малого підприємництва розуміються також фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без утворення юридичної особи, які використовують працю найманих працівників. Специфіка трудових відносин на малих підприємствах визначається тим, що вони функціонують, як правило, на основі приватної власності.